06 1 204 37 38

Szükséges iratok

Close up of businessman signing a contract.

A temetési folyamat lebonyolításakor az alábbi dokumentumokra lesz szükség

Amennyiben még nincs halotti anyakönyvi kivonat:

 • Halottvizsgálati bizonyítvány (kórházban történt halálozás esetén a kórház állítja ki, míg lakáson történt halálesetnél az ügyeletes orvos állítja ki)
 • Halálozási lap
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Családi állapotot igazoló okirat
 • Ha házas volt az elhunyt, házassági anyakönyvi kivonat
 • Özvegység  esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Elvált családi állapot esetén a válási végzés
 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll)
 • Érvényes útlevél (amennyiben rendelkezésre áll)
 • 2001 után kiállított kártya alakú jogosítvány (amennyiben rendelkezésre áll)

Amennyiben valamelyik szükséges irat nincs meg a temettetőnek, úgy irodánk a segít a beszerzésében!

A hamvasztás vagy a temetés ügyintézése az iratok beszerzésével párhuzamosan is történhet.

Amennyiben rendelkezésre áll a halotti anyakönyvi kivonat:

 • Halottvizsgálati bizonyítvány
 • Halotti anyakönyvi kivonat

Amennyiben nyugdíjas volt az elhunyt:

 • Nyugdíjas törzsszám (a nyugdíj szelvényen és a rózsaszín postai csekken is megtalálható)

Cégünk vállalja a haláleset lejelentését a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé!