06 1 204 37 38

Temetésre kötelezettek

Montreal cemetery

  • Aki a temetést szerződésben vállalta
  • Akit az elhunyt végrendelete arra kötelez
  • Végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa
  • Az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint

Ha a temetésről több személy gondoskodik, és ők nem tudnak megállapodni a temetés módjáról, akkor a temetés csak hamvasztás nélkül lehetséges.

Ha a temetésre kötelezett személy nem található, ismeretlen helyen tartózkodik vagy kötelezettségét nem teljesíti, akkor a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) gondoskodik.